Regler

Home  »  Tävling & Prov  »  Vandringspriser  »  Regler

Vi har i klubben fem olika vandringspriser och nedan förklaras hur man kan vinna dessa.

  • Årets Allroundpris – Varje ekipage får tillgodoräkna sig det bästa resultatet i varje gren under kalenderåret. Resultat måste erhållas från minst 2 olika grenar.
  • Årets Brukshund & Årets Lydnadshund – Vinnare av respektive pris är det ekipage som under året erhållit flest poäng. Om två eller flera ekipage uppnår samma poäng avgör antalet 1:a placeringar därefter 2:a placeringar osv. Högst tre tävlingar i varje klass får räknas, utom elitklass, där antalet tävlingar är obegränsat.
  • Vinnarpriset – Tilldelas den hund som under året erhållit flest 1:a placeringar oavsett gren och klass i bruksgrenarna och lydnad. Om två eller flera hundar uppnår samma antal 1:a placeringar avgör antalet 2:a placeringar osv.
  • Borderterriersällskapets Tackpris – Tilldelas det ekipage som under året erhållit högsta medelbetyg vid officiella bruksprov oavsett grupp eller klass.

Det är varje tävlandes ansvar att själv föra resultat och skicka in den till:brukslydnadssektor@vasbybrukshundklubb.se. Resultat får räknas från det datum man blivit medlem i klubben till och med det datum medlemskap upphör. Vinnarna presenteras på årsmötet.